WINDPROJECT HAMME

Lokatie van de windturbine

De windturbine is gepland ten zuiden van industriezone Zwaarveld en sluit aan bij de twee bestaande turbines in die zone. Het project krijgt een zuiver coöperatieve invulling: financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal. Ook u kunt meedoen met dit burgerproject!

SnipImage.JPG

Infomarkt

Op vrijdag 10 juni organiseren we een infomarkt vanaf 16 uur. Iedereen is, na inschrijving, welkom in Zaal De Vier Gekroonden (Koningsplein 8) voor uitgebreide toelichting bij het project, de effecten ervan op de omgeving en de coöperatieve invulling ervan. Thema's als slagschaduw, geluid en impact op natuur en landschap komen uitgebreid aan bod. U kunt ook uw persoonlijke situatie bespreken met medewerkers van Ecopower en Ampère.


 

SnipImage.JPG

Inschrijven is verplicht via deze link.

Meer lezen over het project kan in het uitgebreide informatiedocument.

Historiek  Rondetafelgesprekken

De rondetafels waren een reflectiekamer om bezorgdheden naar boven te brengen, zodat we met deze bezorgdheden rekening kunnen houden in het vergunningsdossier en de bredere communicatie.

Lees hier de verslagen van de rondetafels:

De Rondetafelgesprekken, het vleermuizen onderzoek, de natuurstudie, de vogeltrek studie, geluid en slagschaduw impact hebben mee vorm gegeven aan de huidige lokatie keuze. We danken alle deelnemers voor hun bijdrage en ook Erik Grietens en de Bond Beter Leefmilieu voor de ondersteuning bij het uitrollen van de verschillende vergaderingen