Belang vleermuizenonderzoek bij bouw windturbines

Bij Ampère vinden we het belangrijk om rekening te houden met onze omgeving wanneer we investeren in groene energieprojecten. We willen niet alleen bouwen aan een betere toekomst voor de mens, maar ook aan een betere samenleving tussen mens en natuur. Vleermuizenonderzoek helpt ons te voorkomen dat onze windturbines de vleermuizenpopulatie in het gedrang brengen.


Lange levensduur maar weinig nakomelingen

Vleermuizen zijn de enige groep zoogdieren die het vermogen ontwikkeld hebben om actief te vliegen. Het zijn nacht actieve dieren die als enige landdier een oriëntatiesysteem ontwikkeld en verbeterd hebben: ultrasone echolocatie. Ze kunnen een voor hun grootte zeer hoge leeftijd bereiken, maar hebben tegelijkertijd jaarlijks een klein aantal nakomelingen.


Hun levensduur danken ze aan hun leven in een ecologische niche met een uiterst laag predatierisico en laag sterftecijfer. Hun nachtelijke activiteit en vliegvermogen maken het voor hen mogelijk om aan de meeste vijanden te ontsnappen. De Europese soorten voeden zich bijna uitsluitend met insecten en andere geleedpotigen.


Door de lange levensduur en het relatief klein aantal nakomelingen kunnen de effecten van bijkomende verstoring een hogere mortaliteit tot gevolgen hebben in de populaties van vleermuizen.


Verloop onderzoek

Het vleermuizenonderzoek gebeurt gedeeltelijk door fysieke telling van het aantal en de soort en ook door automatische detectie met een Batdetector. Het onderzoek loopt van augustus tot eind september.

Bij het plaatsen van windturbines kan men immers via het instellen van milderende maatregelen rekening houden met vleermuizen. Welke milderende maatregelen nodig zijn, hangt af van de soorten die voorkomen, de hoogte van de windturbine, de locatie en de weersomstandigheden.


Resultaat voor windturbines

Typisch zal men, als het veldonderzoek aantoont dat het nodig is, de windturbine op bepaalde momenten stilzetten om vleermuizen te ontzien. Wanneer hangt af van bijvoorbeeld:


- de weersomstandigheden

  • bij een temperatuur hoger dan 10°C: niet te koud, want dan slapen de vleermuizen

  • op windluwe droge momenten: bij te veel wind en neerslag zijn er voor vleermuizen geen insecten om naar te foerageren

- het seizoen:

  • vleermuizen zijn actief in het zomerhalfjaar

  • in de winter houden vleermuizen een winterslaap

Het toepassen van de juiste milderende maatregelen maakt het mogelijk om toch windturbines te plaatsen.

8 weergaven