Broeikaseffect in galop?

Klimaatverandering betekent dat de gemiddelde temperatuur en hoeveelheid neerslag op aarde wijzigt door de toenemende broeikasgassen in de atmosfeer. Die gassen zorgen voor een isolatielaag rond de aarde die de zonnestralen grotendeels binnenlaat. De door de aarde teruggekaatste stralen, met de daar bijhorende warmte, worden door deze laag tegen gehouden waardoor de aarde opwarmt. Dat fenomeen noemt het broeikaseffect.

Verbranding van fossiele brandstoffen door de industrie
Broeikasgassen ontstaan door verbranding van fossiele brandstoffen

Broeikasgassen zijn er altijd geweest en hebben steeds invloed gehad op ons klimaat. Dit zijn o.a. koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) en worden geproduceerd door natuurlijke fenomenen zoals vulkanische activiteit en bosbranden. Deze gassen zorgen ervoor dat de warme laag rond de aarde niet verdwijnt waardoor leven mogelijk is. Zonder deze isolerende laag zou de gemiddelde temperatuur op aarde namelijk veel lager zijn.


Ontbossing versterkt het broeikaseffect


Menselijke bijdrage

Door menselijke activiteit komen er ook broeikasgassen in de atmosfeer. Denk maar aan activiteiten zoals industrie, landbouw, ontbossing, verbranding van fossiele brandstoffen,... Wij stoten echter zoveel van die gassen uit dat het hele broeikassysteem uit balans raakt.
Onze aarde heeft verschillende klimaatveranderingen gekend die resulteerden in lange ijstijden en droogtes. Dat zorgt voor een discussie en meningsverschillen over de rol van de mens in de huidige stijging van de temperatuur op aarde. Maar hoe je het draait of keert er is geen twijfel mogelijk dat de gemiddelde temperatuur van de aarde stijgt en menselijke activiteit het broeikaseffect in de hand helpt.


Ondanks alle klimaatakkoorden, waarbij beloofd wordt dat de productie van CO2 drastisch zal verlaagd worden, is daar tot heden weinig van te merken. Door het feit dat de oceanen hun buffercapaciteit verliezen en de bossen, de groene longen van onze aarde, drastisch verkleinen, wordt het broeikaseffect versterkt.


Gevolgen van klimaatverandering

Stijging van de zeespiegel

 • overstromingen

 • erosie van kustgebieden

 • verzilting van zoet water (ons drinkwater!)

Het zeewater warmt op en bedreigt het leven in de oceanen

 • onze vissen zoeken koudere en meer noordelijke wateren op en verdwijnen zo van onze kust

 • de biodiversiteit komt in gedrang

Meer hittegolven

 • oogsten gaan verloren

 • verdroging: er is te weinig neerslag en het resterende water verdampt te snel

 • het grondwaterpeil daalt in die mate dat de grond uitdroogt

Minder neerslagdagen met hevige buien

 • hevige onweders met overstromingen

 • lange periode zonder wind afgewisseld met zware stormen

Verschuiving in plant- en diersoorten

 • meer subtropische planten,

 • verandering van gewassen,

 • introductie van malariamuggen, wespenplagen, ...

 • andere vissoorten voor de kust: verdwijning van haring en kabeljauw, meer kwallen, zeepaardjes, ...

Realiteit in cijfers

Broeikasgassen zorgen de laatste jaren steeds meer voor een sterke opwarming van zowel het land als het zeewater. Men gaat uit van een temperatuurstijging van 2°C tegen het einde van de eeuw, maar dit kan gerust veel hoger zijn. De opwarming veroorzaakt de gekende orkanen maar doet ook het (pool)ijs smelten waardoor de weerkaatsing van het zonlicht daalt en ons daardoor in een vicieuze cirkel dompelt.


Het nadeel van het verder opwarmen van de aarde resulteert onder meer in het versneld afsmelten van de ijskappen en het verdwijnen van de gletsjers. Nu meet men reeds een gemiddelde zeespiegelstijging van 15cm door het afsmelten van gletsjers, de ijskap en de thermische expansie van het zeewater. Tegen eind deze eeuw voorspelt men een stijging van de zeespiegel aan de Belgische kust van 60 tot 100cm. 2 tot 3m is zelfs mogelijk. Het verdwijnen van de ijskap van Groenland kan al resulteren in een zeespiegelstijging van 7m.


Onze visie

We moeten onze voetafdruk op de aarde verminderen en ons gebruik van fossiele brandstoffen zelfs tot 0 herleiden. Om tegen 2050 over koolstofarme en veilige energie te beschikken is het dus zinvoller om volop te gaan voor 100% hernieuwbare energie uit zon en wind. Omdat we niet louter willen toekijken en afwachten wat de toekomst brengt, maar actief het tij willen helpen keren, hebben we beslist om Ampère op te richten. We willen zelf projecten promoten en ontwikkelen die de klimaatopwarming tegengaan. We willen zorg dragen voor onze planeet en het in een goede staat achterlaten voor onze kinderen.