Krijgt hernieuwbare energie voldoende subsidies?

Subsidies gaan vooral naar fossiele brandstoffen en kernenergie

Groene energie geniet terecht van subsidiëring. De minder gekende subsidies voor fossiele brandstoffen en kernenergie betekenen echter een niet te verantwoorden veelvoud van deze voor groene energie.

De Belgische staat geeft nog steeds 2,7 miljard euro per jaar (cijfer 2019) uit aan fiscale voordelen voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat liet WWF berekenen door studiebureau Climact. Zo stimuleert ons land vijf maal meer het gebruik van individuele bedrijfswagens dan het openbaar vervoer, geniet kerosine (brandstof voor vliegtuigen) van 210 miljoen euro aan belastingvoordelen en wordt vervuilende stookolie aangemoedigd met 1,1 miljard euro aan belastingvoordelen.


Doordat de tarieven voor distributie op laagspanning vele keren hoger zijn dan op middenspanning en hoogspanning, betaalt de laagspanningsklant (voornamelijk de particulier) een veel hogere factuur. Dat komt omdat in de distributiekost laagspanning de kost van groenestroomcertificaten doorgerekend wordt, terwijl bedrijven op midden- en hoogspanning daarvan vrijgesteld zijn.


De conclusie is dat de energietransitie door de burger betaald wordt, waardoor de burger eigenlijk meer zeggenschap en eigenaarschap verdient over hernieuwbare energie in zijn omgeving. Dat wil het coöperatief model bewerkstelligen.

16 weergaven