Waarom geen kernenergie?


Foto door Fred Paulussen


Dure en risicovolle onderneming

De kostprijs voor nieuwe investeringen in kernenergie zijn dramatisch hoog en bestaande kerncentrales verliezen hun betrouwbaarheid om te kunnen voorzien in de bevoorradingszekerheid. De exploitatie van kerncentrales is ook niet zonder risico. Kernafval opslaan vormt op zich al een enorm probleem, niet enkel de manier van bergen maar ook de hoeveelheid. Terwijl laag radioactief afval (bv. dat ontstaat bij de ontmanteling van de huidige kerncentrales) 300 jaar radioactief blijft, zijn er, met de huidige technologie, nog duizenden jaren nodig om het hoog radioactief kernafval tot een acceptabele radiotoxiciteit te laten degraderen.


Plutonium heeft halfwaarde tijd van 24.000 jaar, Uranium-235 zelfs 700 miljoen jaar. Hoog radioactief afval moet meer dan 200.000 jaar veilig gestockeerd worden. Dat betekent dat kunstmatige bescherming (beton, verglazing) niet lang genoeg meegaat (enkele duizenden jaren) om radioactiviteit vast te houden en de geologische laag het dan gaat moeten overnemen. Over de mate waarin de geologie effectief bescherming kan geven (grondwaterstroming), bestaat er onzekerheid


Wij staan dan ook achter de ontmanteling van de kerncentrales en een volledige overstap naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen. We zijn volledig eens met de verdediging van kernuitstap door De Bond Beter Leefmilieu.


Bekijk hier de 5 redenen voor de kernuitstap door De Bond Beter Leefmilieu.

39 weergaven