Waarom geen offshore windmolens?

Offshore windmolens vragen gigantische investeringsbedragen die een nieuw monopolie creëren voor multinationals en banken. Wij kiezen voor beperkte projecten in lokale energie met financiële middelen van bij ons.

Offshore windmolens zullen binnen een paar jaren tot 20 % van de elektriciteitsvoorziening van België voorzien. Zij hebben het voordeel dat de hoogte van de windmolens niet limitatief is, er op zee meer wind is, geen geluidsoverlast veroorzaken en over slagschaduw niet gesproken dient te worden.


Het nadeel is dat het bouwen en onderhouden van deze windmolenparken zeer duur is. Niet enkel het plaatsen van de windmolen is een huzarenwerk maar ook het niet zichtbaar gedeelte, dat zich 10 en meer meters onder water bevindt, is een enorme uitdaging. Naast het plaatsen van de constructie is het onderhoud door gespecialiseerde firma’s met gespecialiseerd materieel en uitstekend getraind personeel, die enkel kunnen werken bij kalme zee, zeer prijzig. Het transport van de stroom moet over minimaal 20 km en via zeewaardige hoogspanningskabels gebeuren en om energieverliezen in het stroomtransport naar de kust te beperken zijn ook complexe offshore transformatorstations nodig. Corrosie door het zoute zeewater is een ander nadeel.


Belangrijk om weten is dat de torenhoge investeringen offshore enkel mogelijk zijn door het kapitaal van multinationals en niet door burgercoöperaties waardoor de winst terug naar de meest kapitaalkrachtigen, de banken en multinationals, vloeit. Dit is niet het opzet van onze burgercoöperatie.


Anderzijds wordt de energie met een windturbine onshore /op eigen terrein voor huishoudens en bedrijven ter plaatse opgewekt. Een lokale windturbine is eveneens een goede aanvulling op zonnepanelen. Vooral belangrijk is dat het kostenplaatje onshore positief is, wat onderstaande grafiek aanduidt.Grafiek: vergelijking kostprijs van duurzame enrgiebronnen