Waarom meer windmolens nodig in vlaanderen?


Het Vlaamse beleid moet het mogelijk maken om meer windturbines te plaatsen zodat windenergie effectief een verschil kan maken.

In vergelijking met Wallonië zou er op basis van het aantal inwoners in Vlaanderen 1,81 keer meer energie moeten gewonnen worden uit onshore windturbines (1,27 in 2019). Een derde van de oppervlakte van Wallonië is bebost. Dat is ongeveer vier maal meer dan in Vlaanderen en de beboste oppervlakte wordt ook alsmaar groter.


Je zou denken dat het moeilijk is om in Wallonië windturbines te plaatsen, omdat ze niet in natuurgebieden mogen worden gezet. Echter wordt er Wallonië een beter beleid gevoerd op vlak van windenergie en zullen ze daar dus de huidige klimaatdoelstellingen bereiken. Om dit in Vlaanderen waar te maken, zal meer dan een tandje moeten bij gestoken worden. Meer windmolens onshore kunnen een deel uitmaken voor de oplossing van het klimaatprobleem en de disproportie.


Door lokaal windenergie te produceren nemen we als burger de verantwoordelijkheid mee op om de klimaatcrisis te stoppen.

22 weergaven