WINDPROJECT

HAMME - GREMBERGEN

Werkkader rondetafels windproject Hamme-Grembergen

Burgercoöperaties Ampère en Ecopower hebben als doel om te zorgen voor meer lokale hernieuwbare energie. Zo dragen we bij aan een leefbare toekomst voor de komende generaties. Windenergie levert een belangrijke bijdrage in de energietransitie.


In Hamme en Grembergen werden drie mogelijke locaties voor windturbines bepaald via een uitgebreid voortraject uitgevoerd door Ecopower en Ampère. Een definitief scenario ligt nog niet vast, maar er zijn weinig alternatieven. Volgens Ampère en Ecopower zijn dit optimale locaties voor een windproject. De impact voor de buurt is beperkt en we willen de impact voor de buurt verder minimaliseren. Suggesties voor andere locaties die optimaal zijn, zijn welkom. Uit de uitgebreide screening vooraf, rekening houdend met alle impactfactoren, ontstonden de huidige scenario’s als meest geschikte.

Image by Bruno Figueiredo

Het opzet van de rondetafelgesprekken

Een kleine groep deelnemers werd uitgenodigd om discussie en uitwisseling mogelijk te maken. Lokaal verankerde burgercoöperatie Ampère zocht naar deelnemers uit alle betrokken buurten en naar personen met expertise of hoge interesse voor windenergie.

 

Tijdens de rondetafels:

 

  • informeren we de deelnemers over de screening die al gebeurde en de resultaten van die screening. Deze informatie is complex en gedetailleerd, de rondetafelgesprekken bieden de nodige tijd en ruimte om diepgaand te informeren.

  • vragen we input van de deelnemers over bezorgdheden die er zijn, om na te gaan of en hoe we hiermee rekening kunnen houden. Onze intentie is om met alle bezorgdheden rekening te houden.

Verslagen Rondetafelgesprekken

Mogelijke aanpassingen vanuit bezorgdheden kunnen zijn:

 

  • voorkeur voor een bepaald scenario

 

  • aanpassingen aan de uitbatingsvoorwaarden

 

  • mogelijkheden voor verbetering van leefbaarheid en duurzaamheid in de buurt.


De samenstelling van de rondetafels is via een zorgvuldige selectie tot stand gekomen. De rondetafels zijn een reflectiekamer om bezorgdheden naar boven te brengen, zodat we met deze bezorgdheden rekening kunnen houden in het vergunningsdossier en de bredere communicatie.

Lees hier de verslagen van de rondetafels: