WINDPROJECT

HAMME - GREMBERGEN

ONS EERSTE PROJECT

Voor ons eerste project willen we samen met Ecopower 2 à 3 windmolens bouwen en uitbaten

Deze zullen worden geplaatst langs de N41 in de omgeving van het bedrijventerrein Zwaarveld. De aandeelhouders van Ampère zullen kunnen genieten van de geproduceerde elektriciteit.

 

Volg ons project dus op de voet, want wie weet kan je binnenkort coöperant worden van dit groen initiatief!

Image by Bruno Figueiredo

PARTICIPATIE VIA RONDETAFELGESPREKKEN

Het plaatsen van windturbines kan tegenstand creëren.

We vinden het dan ook van groot belang dat burgers in een zeer vroeg stadium betrokken worden bij een project. 

 

Daarom organiseert Bond Beter Leefmilieu (BBL) samen met Ampère en Ecopower rondetafelgesprekken waaraan een groep buurtbewoners en belanghebbenden deelnemen. 

Dankzij hun feedback en informatie weten we beter welke vragen en bezorgdheden er leven in de omgeving.

 

Dit traject vindt plaats ruim voor het indienen van de vergunningsaanvraag, zo kunnen we een dossier samenstellen dat al op voorhand rekening houdt met de lokale gemeenschap.

HET WINDTEAM VAN AMPÈRE

Na het rondetafeltraject worden in een volgende fase alle buurtbewoners en geïnteresseerden geïnformeerd over het burgerwindproject en het vergunningstraject en krijgt iedereen de kans om verder vragen te stellen tijdens open informatiemomenten voor het brede publiek.

Het windteam van Ampère neemt deel aan de rondetafelgesprekken voor dit windproject maar staat ook permanent open voor overleg over windenergie algemeen en meer specifiek het potentieel voor Hamme en Grembergen.

Lees hier de verslagen van de rondetafels:

  • Facebook Ampere

Spurt 7a, 9220 Hamme

0475 / 79 36 14