Je kan nu mee investeren in Ampère cv

Ampère cv wil rechtstreeks investeren in projecten rond hernieuwbare energie. Momenteel ontwikkelt Ampère projecten rond wind, zon en warmte.  Als coöperant investeer je dus mee in al deze projecten. Meer details over de werking van Ampère kan je lezen op onze website www.amperecv.be

Nu kan je mee investeren in Ampère cv. Bovendien onder een fiscaal erg gunstig regime. Ampère is een startende onderneming en valt onder de Tax Shelter regeling. Hierdoor kan ze aan de coöperant certificaten afleveren waardoor je 45% van je inleg kan recupereren via een belastingbesparing.

Waarom investeer je mee?

 • Omdat je energie in handen van de burger wil.
 • Omdat je wil dat je spaargeld ingezet wordt voor hernieuwbare energie en energiebesparing.
 • Omdat je wil meewerken aan een duurzame en klimaat neutrale samenleving.

Hiervoor kan je kiezen

 • De waarde van één aandeel bedraagt 250 euro.
 • Iedere coöperant kan maximum 20 aandelen kopen.
 • Er kunnen aandelen gekocht worden op naam van minderjarigen.
 • De aankoop van je aandelen gaat in vanaf de dag dat de registratiegegevens zijn ingevuld en het bedrag op onze rekening is gestort. Je krijgt dan een elektronisch aandeelhoudersbewijs via mail doorgestuurd.
 • Alle coöperanten hebben één stem op de algemene vergadering, ongeacht hun aantal aandelen.
 • Er zijn geen instap- of uitstapkosten. Uitstappen kan na het zesde jaar nadat een aandeel is aangekocht.
 • Ampère cv is een onderneming. Winst (en ev. dividend) is dus afhankelijk van de resultaten.
 • Als het mogelijk is, wordt er jaarlijks een dividend uitgekeerd (voor een erkende coöperatie maximum 6%). 
 • Het dividend wordt vrijgesteld van roerende voorheffing tot een jaarlijks wijzigend bedrag. Op dit moment bedraagt het maximum aan vrijgestelde dividenden 800 euro per persoon.
 • Investeren in aandelen geldt als een risicobelegging
 • Een aandeel van Ampère cv is niet verbonden aan één specifiek project. Als aandeelhouder ben je mede-eigenaar van alle installaties van onze coöperatie.

Op de bijgevoegde informatienota staan details over de kapitaalronde.

Op onze website www.amperecv.be vind je meer informatie over deze kapitaaloproep.

Je vindt er ook een overzicht van veel gestelde vragen met hun antwoorden.

Is er iets onduidelijk dan mail je best naar info@amperecv.be.

We helpen je dan zo snel mogelijk verder.

Vanaf 2 mei 2023 kan je via onze website inschrijven op de eerste kapitaalronde.

Treuzel niet en zorgt dat je er tijdig bij bent!

Welkom als coöperant van Ampère cv!

Samen maken we werk van een duurzame samenleving.

Het bestuur                                                                                                                                                                 

Meer info in deze informatienota:

Het bestuursorgaan van Ampère cv heeft in haar samenkomst van 15 maart 2023 beslist een kapitaalronde te organiseren met volgende kenmerken:

Uitgevende onderneming:

Ampère cv met maatschappelijke zetel gevestigd te 9220 Hamme (Moerzeke) Burgemeester Lemmensstraat 42 en met ondernemingsnummer 0732.822.924

Totaalbedrag van de aanbieding:

500.000 euro

Maximumbedrag per vennoot:

5.000 euro vertegenwoordigd door 20 aandelen

Intekenprijs per aandeel

De nominale waarde: 250 euro

Wijze van intekening op de kapitaalverhoging:

Kandidaat-coöperanten kunnen hun kandidatuur inschrijven op de kapitaalverhoging via het intekenformulier op de website van Ampère cv.

Hierbij maken ze melding van het aantal gewenste aandelen.

Na de verwerking van de betaling en de formele goedkeuring door het bestuur bezorgt Ampère cv aan de coöperant een certificaat, als bewijs van intekening in het aandelenregister.

Inschrijvingstermijn

De inschrijvingsperiode loopt vanaf 2 mei tot 25 augustus 2023. Inschrijvingen worden vervroegd afgesloten van zodra het maximumbedrag van 500.000 euro bereikt is.

Tax shelter

Tax shelter is van toepassing op elk aandeel van de huidige kapitaalsoproep. Voor elk tax shelter aandeel krijgt u een eenmalige belastingvermindering van 45% van uw investering.

Voor meer info over tax shelter: financien.belgium.be

Meest belangrijke risico’s:

Als risico’s en onzekerheden wijst het bestuursorgaan op de onzekerheid van het bekomen van de nodige vergunningen om projecten van energieproductie uit te voeren. De realisatie van projecten is uiteraard enkel mogelijk na het bekomen van de nodige vergunningen.


Samen maken we er wat van!