“Door lokaal windenergie te produceren nemen we als burger de verantwoordelijkheid mee op om de klimaatcrisis te stoppen.”

Ampére cv

Onze missie

Ampère CV, opgericht als burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, wil een lans breken voor onze planeet Aarde. Het ontwrichte klimaat en toenemende broeikaseffect dwingen ons maximaal gebruik te maken van hernieuwbare energie. 

Zo een energietransitie is goed nieuws. Wind en zon zijn gemeengoed en de exploitatie moet de eigen gemeenschap ten goede komen. In realiteit wordt heel wat van deze omgevingsenergie zeer snel systematisch geclaimd door grote internationale energiebedrijven. Zij verkopen de energie aan onze burgers en sluizen de winsten door naar aandeelhouders in het buitenland. 

Hou je energievoorziening in eigen handen en beslis mee hoe deze burger coop de meerwaarde herinvesteert in jouw toekomst en in je eigen gemeenschap.

burgercoöperatie 

Ampère werd opgericht als een burgercoöperatie. Dat wil zeggen dat iedere burger aandeelhouder kan worden en zo kan meebeslissen over de organisatie.

We willen de burgers mee betrekken in het beschermen van het milieu door ze zelf te laten investeren in en beslissen over onze energieprojecten.

Op die manier kunnen we samen niet enkel bouwen aan een betere toekomst, maar ook genieten van de gemaakte financiële winsten.