Ampère: een lichtpuntje in de energiecrisis voor Hamme?

De temperaturen in de poolgebieden bereiken ongeziene recordhoogtes en zorgen nu al voor grote scheuren in de poolkappen. De klimaatopwarming veroorzaakt de komende eeuw een serieuze stijging van de zeespiegel.

Ook hier bij ons in Hamme vrezen we de opwarming en de gevolgen ervan. We krijgen meer en langere hittegolven met uitdroging van de grond tot gevolg. Omgekeerd kijken we bang uit naar een toekomst met een gevoelige verhoging van het waterniveau in de Schelde. Komen er straks nog hogere dijken of nog grotere sigmagebieden?

Invoer van olie en aardgas heeft ons afhankelijk gemaakt van buitenlandse heersers die de energieprijs hier vrijwel onbetaalbaar maken en wat er vooral voor zorgt dat de alsmaar rijker dictators schandelijk misbruik maken van hun nieuwverworven macht.

Het wordt tijd dat we hier iets aan doen. Ampère wil zich inzetten voor betaalbare, gegarandeerde en hernieuwbare energie van bij ons. Een paar jaar geleden zijn we met enkele lokale mensen begonnen aan een zoektocht om dit waar te maken.

Ons doel

Vandaag werken we aan meerdere projecten. We ijveren voor een extra windturbine in onze gemeente, voor een gemeentelijk warmtenet op basis van een biomassacentrale, voor een groene verwarming van de nieuwe Tasibel site en we doen mee samen met vele andere burger energie coöperaties in België aan de ontwikkeling van windenergie op zee.

Alles met hetzelfde doel: meewerken aan groene, hernieuwbare energie die betaalbaar is voor de lokale burger en die er bovendien voor zorgt dat onze kinderen en kleinkinderen een toekomst tegemoet zien in een gezonde en duurzame omgeving.

Ons project voor een extra windturbine is het verst gevorderd.

We zijn twee jaar geleden begonnen aan de voorbereiding. We beseften van bij de start dat we als Ampère dit niet alleen kunnen en na een zorgvuldige selectie kwamen we terecht bij Ecopower als de meest geschikte partner. Net als wij, zijn zij een burger coöperatie maar dan wel één met een groot bereik en met een mooi parcours. Zo groeperen zij meer dan 65.000 vennoten, dragen zij al vele jaren zorg voor een 20-tal windturbines en bovenal leveren zij groene, lokale elektriciteit aan hun coöperanten aan kostprijs. Een betere partner is voor ons niet te vinden.

Vorig jaar zaten we in een verkennings- en studiefase. Gespreid over een periode van een goed half jaar hebben we lokaal via maandelijkse samenkomsten Ronde Tafel gesprekken gehouden met experts, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen. We hebben de positieve en negatieve effecten van bijkomende windenergie in onze gemeente uitvoerig bekeken en besproken. Hierbij werden niet enkel de gevolgen van slagschaduw en van geluid op de omgeving zorgvuldig onderzocht maar ook de totale impact op burgers, dieren en planten.

Finaal heeft een studiebureau al deze gegevens verzameld, kritisch geanalyseerd en hieruit conclusies getrokken. Uit dit onafhankelijk rapport blijkt dat er in Hamme ruimte is voor een extra windturbine langs de N41 in het verlengde van de huidige turbines op het Zwaarveld.

We zijn dan ook trots om te kunnen aankondigen dat we de laatste hand leggen aan een aanvraagdossier voor een nieuwe windmolen. Graag geven we alle gewenste informatie over het project.

We kijken er naar uit om, eens een finale vergunning bekomen wordt, te kunnen starten met de oproep om deel te nemen aan de financiering als investeerder/coöperant in de turbine.

Het is immers de bedoeling dat:

  • Elke burger de kans krijgt mede-eigenaar te worden van deze windmolen
  • Op die manier goedkope hernieuwbare elektriciteit kan afnemen
  • Mee kan beslissen als coöperant
  • En finaal ook een winstdeel krijgt uit zijn kapitaalinbreng.

Bouw mee aan een betere toekomst

Bovendien wil Ampère bijdragen in een omgevingsfonds. Deze bijdragen zijn bedoeld voor lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en sociale samenhang, welke plaatsvinden (ten behoeve van bewoners) in de omgeving. Enige voorbeelden? Een voedselbos aanleggen, een buurtterrein opknappen, aanschaf van lesmateriaal voor senioren, aanschaf van een speeltoestel voor kinderen, nieuw trainingsmateriaal voor jeugdsport, …

We zijn er vast van overtuigd dat Ampère op die manier een lichtpunt kan betekenen in de huidige energiecrisis.