Investeer mee

  • Alle coöperanten zijn samen eigenaar van alle Ampère-installaties
  • Een Ampère-aandeel kost 250 euro.
  • Er zijn geen in- of uitstapkosten
  • Een aandeel staat vast tot het 6° boekjaar na aankoop
  • Elke aandeelhouder heeft één stem in de algemene vergadering
  • Als de winst het toelaat, kan er een dividend uitgekeerd worden: max. 6%
  • Een nieuwe uitgifte van aandelen wordt gepland wanneer een investeringsproject klaar is voor realisatie.
  • Mogelijke deelnemers in een kapitaalverhoging kunnen nu al hun interesse kenbaar maken. Zij komen op een wachtlijst en worden automatisch verwittigd wanneer een kapitaaloproep gelanceerd wordt.

Interesse in één of meer aandelen