Burgercoöperaties Ampère en Ecopower hebben een aangepaste versie van hun burgerwindproject in Hamme ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het vorige dossier werd in september 2022 weer ingetrokken. De analyse van de ingediende bezwaarschriften en adviezen maakte immers duidelijk dat er elementen in het dossier zaten die aanleiding gaven tot verkeerde interpretatie. Het nieuwe dossier werd op 15 februari volledig en ontvankelijk verklaard, een eerste belangrijke stap naar de realisatie ervan!

Wie vandaag de energiemarkten volgt en zijn facturen bekijkt, merkt dat de stroom- en gasprijzen nog steeds erg hoog zijn ondanks een voorzichtig ingezette daling. Overal laaien discussies over energie hoog op, maar over een ding is haast iedereen het eens: we moeten onze energie meer in eigen handen nemen om te zorgen voor meer stabiliteit en onafhankelijkheid. En dat is precies waar lokale hernieuwbare energie voor zorgt, bovenop de bijdrage aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Windturbines zijn een dringende noodzaak en het is uiteraard een grote meerwaarde als die windturbines eigendom zijn van de lokale gemeenschap.

Dat is precies waar Ampère en Ecopower aan werken: een burgerwindproject! Een windturbine voor Hamme die dankzij de coöperatieve aanpak volledig in handen komt van alle geïnteresseerde burgers die mee willen investeren. Zo’n coöperatieve windturbine zorgt ervoor dat de winst én de stroom terugvloeien naar de gemeenschap. Nog een groot voordeel? Burgerenergie heeft niet als doel om financiële winst te creëren, wel om de mensen thuis te voorzien van eerlijke, lokale, groene stroom aan een stabiele en zo goedkoop mogelijke prijs. De mensen die klant zijn bij coöperatieve stroomleverancier Ecopower hebben het afgelopen jaar dan ook aanzienlijk minder betaald dan klanten van commerciële bedrijven die inzetten op winstmaximalisatie.

Dankzij het windproject in Hamme zouden 3600 nieuwe huishoudens kunnen aansluiten en thuis genieten van betaalbare, eerlijke, lokale burgerenergie. Bovendien zorgt het project jaarlijks voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 4900 ton.

Om het project te financieren en zo veel mogelijk omwonenden te betrekken lanceert Ampère binnenkort zijn eerste kapitaalsoproep. Alle investeerders worden eigenaar van de installaties waar Ampère in deelneemt en kunnen bovendien 45% van het geïnvesteerde kapitaal recupereren via hun belastingaangifte. Dat kan tellen!

Wat is er gewijzigd in het nieuwe dossier voor een burgerwindproject in Hamme? De geluidstudie werd beter afgestemd op de al aanwezige turbines, er werden extra simulatiefoto’s toegevoegd die nog duidelijker tonen hoe de turbine zich in het landschap zal bevinden en er werd rekening gehouden met de opmerkingen uit de adviezen. Ecopower en Ampère schuiven zo een sterk dossier naar voor dat de gemeente Hamme, die momenteel nog fel achterop hinkt, in één klap een groot deel van de vooropgestelde CO2-reductie uit de Burgemeestersconvenant kan invullen.

Het openbaar onderzoek wordt 24 februari opgestart. Meer informatie over het project, een samenvatting van de studies en info over de werking van beide burgercoöperaties vind je op de websites www. amperecv.be en www.ecopower.be/hamme.


Samen maken we er wat van!