Ampère sluit een boeiend jaar af en bereidt zich voor op een spannend nieuw jaar!

Onze campagne voor een windturbine in Hamme zit in een nieuwe fase.

Samen met onze co-initiatief nemer Ecopower werken we aan een nieuw aanvraagdossier, deze keer bij de Vlaamse administratie.

Het eerste aanvraagdossier, ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen, werd in september 2022 teruggetrokken toen grondige analyse van de ingediende bezwaarschriften ons leerde dat er toch enige onduidelijkheden en mogelijks verkeerd te interpreteren info in het dossier ingeslopen waren.

Ondertussen is het niet meer de provincie maar wel de Vlaamse administratie die bevoegd is voor het afleveren van vergunningen, vandaar de nieuwe bestemmeling van onze recente aanvraag.

Niet vergeten dat dit windproject niet enkel zorgt voor vermindering van de CO2 uitstoot en op die manier helpt de klimaatopwarming tegen te gaan, maar ook dat 3.600 gezinnen extra afnemer kunnen worden van goedkope, lokale elektriciteit. De helft ervan zou bevoorraad worden door Ampère.

Onderstaande grafiek maakt duidelijk hoeveel de coöperanten van Ecopower de jongste 12 jaar verdiend hebben als dividend (blauw) maar vooral als besparing op hun elektriciteitsrekening (rood). Deze besparing ten opzichte van de marktprijs levert in 2022 elk deelnemend gezin naar schatting 400 euro op.

We duimen voor een gunstige wind in het komende jaar!

Binnenkort lanceren we onze eerste kapitaaloproep.

Sinds onze oprichting werken we aan de studie van meerdere projecten. Het gaat hierbij niet enkel over wind in onze regio, maar ook over wind op zee, installaties van zonnepanelen en biomassa met warmtenet.

De realisatie van een of meer dergelijke installaties vraagt om het nodige investeringsgeld. We willen de nodige middelen hiervoor samenbrengen door de rechtstreekse financiële inbreng van onze coöperanten. Zij worden dan ook de eigenaars van deze investeringen en dragen op die manier bij aan hernieuwbare energie in onze regio.

Daarom bereiden we momenteel een kapitaalronde voor. Eens we hier mee klaar zijn zetten we de modaliteiten online en kan je inschrijven. Voorlopig kan je op deze website onder ‘Investeer mee’, je interesse in één of meer aandelen laten blijken door op die plek je gegevens te noteren. We contacteren je dan van zodra de kapitaaloproep opengesteld wordt.

Leuk om weten is bovendien dat deze kapitaalronde valt onder de fiscale Tax Shelter regeling. Dit betekent dat er mogelijkheid is om 45% van het geïnvesteerde kapitaal te recupereren als coöperant via je belastingaangifte. Dat kan tellen!

En denk eraan! Hoe meer coöperanten, hoe meer installaties we kunnen plaatsen.


Samen maken we er wat van!